GIRL GOES MISSING
GIRL GOES MISSING

GIRL GOES MISSING

by Clive Smith

Regular price
R 125.00
Sale price
R 125.00

The police can’t solve the kidnapping cases. They bring in crack detective Botes. Then Shelley can’t cope at home, and gets into a tight spot. Not even Siyagruva friends can help her. In the end, Shelley gets what she wants – or, does she?

I finished it under my duvet, with a torch! But Shelley is wrong. I would never do to my parents what she did to hers.’ - A reader

isiZulu: Amaphoyisa awakwazi ukusombulula amacala okuthumba. La macala anikezwa umseshi owungoti emsebenzini wakhe. UShelley uzithola enengcindezi ekhaya, lokhu kube sekumbeka esimweni esingesihle. Angeke bakwazi ukumsiza nabangani bakhe baseSiyagruva. Ekugcineni, uShelley uthola lokho abekufuna – noma, ngabe kunjalo?’
‘Ngiqede ukuyifunda ngaphansi kwe-duvet, ngifunda ngeethoshi! kodwa ayikho lento
eyenziwe uShelley. Ngeke ngikwazi ukwenza kubazali bami lokho akwenze kubazali bakhe.’
– Umfundi

AVAILABLE ON AMAZON. CLICK HERE!

Series: Siyagruva

Languages: English, isiZulu

Format: Paperback

ISBN: 978 1 86928 346 9, 2003, 200x130mm, 96 pages

Rights: World

FREE shipping on all orders over R700.

Overseas delivery charges will be quoted separately.

If you have any queries about shipping or payments please check our FAQs.