DANCE IDOLS
DANCE IDOLS

DANCE IDOLS

by Anne Schlebusch

Regular price
R 125.00
Sale price
R 125.00

A nationwide competition to find some young dance idols! Who’s going to enter, who’s going to pull out, and why? And who’s the least likely person in the Siyagruva Scene to win it? There are surprises all along the way in this Siyagruva story.

'It was just as exciting as watching idols on TV - I really want my favourite to win.’ - A Reader

isiZulu: Umncintiswano kazwelonke wokuthola izingqalabutho zomdanso ezisencane! Ubani ozongenela, ubani ozophuma, futhi kungani? Futhi ubani osemathubeni amancane okuwina umncintiswano e-Siyagruva Scene? Kwenzeka okungalindelekile endabeni yeSiyagruva. Bekuhlaba umxhwele njengokubuka ama-Idols kumabonakude – Bengifuna ngempela ukuthi lo engimthandayo awine!’ – Umfundi

AVAILABLE ON AMAZON. CLICK HERE!

Series: Siyagruva

Languages: English, isiZulu

Formats: Paperback, eBook

ISBN: 978 1 86928 345 2, 200x130mm,

Rights: World

FREE shipping on all orders over R700.

Overseas delivery charges will be quoted separately.

Related Tags:

If you have any queries about shipping or payments please check our FAQs.