BREAKING OUT
BREAKING OUT

BREAKING OUT

by Colleen Moroukian

Regular price
R 115.00
Sale price
R 115.00

Rashaad is going through a tough time. His religion, his culture, even his sexuality... who and what is he? Samantha and her friend Nolwazi are playing a dangerous double-game with their parents. Into their lives comes The Siyagruva Scene – and things start happening!

Rashaad faces reality and becomes a man. Samantha learns to think for herself.’ - A reader

isiZulu: URashaad uthwele kanzima empilweni. Inkolo yakhe, isiko lakhe, kanye nokuthi angathanda ukuzwana nomuntu wabuphi ubulili ... ungubani futhi uyini? USamantha kanye nomngani wakhe uNolwazi badlala umdlalo oyingozi wokukhohlisa abazali babo. Kungena i-The Siyagruva Scene ezimpilweni zabo – bese ziqala ukwenzeka izinto! ‘URashaad ubhekana nesimo bese eba yindoda. USamantha ufunda ukuzicabangela.’ – Umfundi

AVAILABLE ON AMAZON. CLICK HERE!

Series: Siyagruva

Languages: English, isiZulu

Formats: Paperback, eBook

ISBN: 978 1 919876 86 3, 200x130mm,

Rights: World

FREE shipping on all orders over R700.

Overseas delivery charges will be quoted separately.

Related Tags:

If you have any queries about shipping or payments please check our FAQs.