JACQUES ATTACK
JACQUES ATTACK

JACQUES ATTACK

by

Karen Jeynes, Nkuli Sibeko

Regular price
R 115.00
Sale price
R 115.00

ENGLISH: A glam god of a dance champion from overseas enters the Siyagruvers’ lives. Will some longstanding friendships survive this? The whole idea of student exchanges comes into focus for Samantha, but she finds that her parents have a very different idea from hers!

'The thing about life is, sometimes you don’t even know you’re learning useful lessons!’          - A reader

 isiZULU: Umpetha wezondanso omuhle futhi osemgangathweni ufika ezimpilweni zamaSiyagruva. Ngabe ubudlelwane osebunesikhathi bukhona buzokwazi yini ukumelana nalokhu? USamantha ufikelwa umqondo wokuba isitshudeni esishitshana nesinye sakwelinye izwe ayofunda esikoleni saso bese sona sizofunda esikoleni sakhe, kodwa kusheshe kumcacele ukuthi abazali bakhe bacabanga ngendlela ehlukile kuneyakhe! 

AVAILABLE ON AMAZON. CLICK HERE!

Series: Siyagruva

Languages: English, Zulu

Format: Paperback

ISBN: 978 1 86928 439 8, 2003, 200x130mm, 96 pages

Rights: World

FREE shipping on all orders over R700.

Overseas delivery charges will be quoted separately.

If you have any queries about shipping or payments please check our FAQs.