IN THE FAST LANE
IN THE FAST LANE
IN THE FAST LANE

IN THE FAST LANE

by Nokuthula K Msimang

Regular price
R 110.00
Sale price
R 110.00

Khumbula ukuthi, kukhona nabanye abantu abathintekile ngokuphathelene negciwane lesandulela ngculazi. Lokhu kuyinto uBrunette kanye noSamantha okungekho sizathu sokuthi bazikhathaze ngayo, kuze kube bayochitha amaholide endlini kamama kaBrunette eSoweto. Ngokuphazima kweso bazithola bephila negciwane lesandulela ngculazi futhi kumele bafunde – ngokushesha! ‘‘Asikwazi ukuzibalekela lezi zinto, ziyenzeka, futhi kumele sikwazi ukuphila nazo.’ – Umfundi

Series: Siyagruva

Languages: English, isiZulu, isiXhosa

Format: Paperback

ISBN: 978 1 919876 99 3, 200x130mm,

Rights: World

FREE shipping on all orders over R500.

Overseas delivery charges will be quoted separately.

If you have any queries about shipping or payments please check our FAQs.