BEING YOUNG
BEING YOUNG

BEING YOUNG

by Pakade, Busiswe & Jethro, Duane

Regular price
R 110.00
Sale price
R 110.00

English: Things are looking good for the Gruvers, but there's also a serious side to some parts of young life. Mncedisi finds himself in a really heavy situation. Samantha gets a sharp lesson and is made to take a hard look at herself. And Brunette decides on independence. 'I could see this coming for Samantha - but I was amazed at Mncedisi, of all people!' - A reader

 

isiXHOSA: Kubonakala sengathi kuhamba kahle kwamanye amaGruva, kodwa kuthande ukuzishubela ezinye izingane. UMncedisi uzithola esenkingeni eyisimangaliso. USamantha ufunda isifundo esinzima esimenza abuke indlela enza ngayo. Kanti-ke uBrunette unquma ukuzimela. ‘Ngivele ngabona ukuthi yini ezokwehlela uSamantha - kodwa kungimangazile lokhu okwehlele uMncendisi, ebantwini bonke!’ – Umfundi

Series: Siyagruva

Languages: English, isiZulu, isiXhosa

Formats: Paperback, eBook

ISBN: 978 1 86928 519 7, 200x130mm,

Rights: World

FREE shipping on all orders over R500.

Overseas delivery charges will be quoted separately.

If you have any queries about shipping or payments please check our FAQs.