Ndi Ngani ndi Siho kha Zwinepe?

Regular price
R 59.00
Sale price
R 59.00

Ndi ngani Titi a siho kha zwinepe zwa muṱa wa hawe. U khou ṱoḓa u ḓivha uri ndi ngani. Arali o vha a sa athu u bebiwa musi hu tshi fodiwa zwinepe, zwi amba uri o vha a ngafhi? Titi u vhudzisa mbudziso nnzhi dza u mu thusa u tandulula tshidzumbe itshi.

Language: Tshivenda

Format: Paperback

ISBN: 978 1 4856 2569 8, 0,

FREE shipping on all orders over R300.

Related Tags:

If you have any queries about shipping or payments please check our FAQs.